Z8123 Effekten af brobygning   Formål Udskriften kan både vise, hvor mange elever fra præs/intro/brobygning startede på grundforløb eller gymnasium på samme skole, eller det omvendte.   Population Man vælger populationen med bogstaverne B, P, I, G, 1, 2, H, T eller tom afgrænsing, samt to datofelter. Effekten er: B: Elever, der har deltaget i brobygning […]

Z8122 EUD elever uden aftaler   Formål: Vis elever, der evt. mangler uddannelsesaftale.   Population: Alle elever, der har skoleforløb, der ender efter dags dato, men ikke aftaler eller skolepraktik der ender efter dags dato, vises. HTX og HHX samt AMU, brobygning, intro og præsentation er fraregnet.   Output: CPR_nr / Navn Første_skoleforløbsstart / Sidste_skoleforløbsslut / […]