Z8107 AMU beståelse Til beregning af beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU. Formål: På AMU området er der krav om, at skolerne hvert kvartal offentliggør Beståelses- og Gennemførselsprocenter for afholdte kurser, der slutter i kvartalet. Population: Alle skolefag-på-holdplaceringer på AMU, der slutter i perioden, medtages. Er der flere skolefag-på-holdplacering med samme fag og samme elev, vises […]

Z8121 Elever på hold i ugen Antallet af holdplacerede elever pr hold, med en linje pr hold pr ugedag. Formål: Udskriften viser et overblik over aktivitetsniveauet på skolen, fx til kantinebrug. Population: Alle elevers aktuelle holdplaceringer medtages. Forbehold: Hvis en elev er på flere hold på samme dag, tælles eleven flere gange. Dette udtræk ser ikke på, […]

Z8120 ES Nord fravær – Z600 i CSV format   Formål: Dette udtræk er målrettet den måde, Erhvervsskolen Nordsjælland har valgt at følge op på fravær. Udtrækket er stort set en CSV version af fraværsprotokollerne Z600/Z601, tilføjet lidt ekstra output.   Population: Alle holdets elever i den valgte uge optræder. Alt fravær i 1.-8.lektion, mandag-fredag, vises. I noterne […]