Z8117 Aftalehistorik   Formål: Vis aftalehistorikken for eleverne på holdet. Også elever uden aftaler. Udtrækket svarer lidt til en CSV version af Z135.   Population: Alle elever på det valgte hold medtages. Alle elevernes aftaler på samme uddannelse vises. Dvs. en linje pr aftale, og en linje for eleven, hvis vedkommende ikke har nogen aftaler. […]

Z8116 Fraværsudvikling   Formål: Dette udtræk er målrettet den måde, Kold College har valgt at lave ugentlig opfølgning på fravær. Udtrækket bruges sammen med en særligt designet Pivottabel, som man kan efterligne med skabelonen “Pivot skabelon Z8116“. Se den og andre Pivot-skabeloner i Pivot-banken.   Forbehold: Den mest præcise fraværsudregning laves inde i fraværsmodulet i Uddataplus. Denne […]

  Z udskrifter med værgeoplysninger Følgende udskrifter indeholder oplysninger på elevernes værge De tager alle udgangspunkt i et holds elever. Nogle af dem viser kun værge1, andre også værge2. Z079 Studietursliste: Fornavn, adresse, telefon på begge værger, CSV filen desuden email og adressedetaljer Z093 Kartotekskort: Navn og telefon på begge værger (kun PDF) Z494 Holdliste 4: […]

Z8115 Dagens ulovlige fravær   Formål: At man hurtigt kan se, hvilke elever, der er udeblevet i dag, og kontakte dem med henblik på at få dem til at registrere deres fravær. Da den kan være relevant for lærere og især studievejledere, er udskriften med i brugergruppen Z-LærerSkema   Forbehold: Den mest præcise fraværsudregning laves […]

Z8114 Mester-karakterer Dette udtræk finder lærested og op til 15 karakterer for en gruppe holdelever Formål: Udtrækket er lavet til at kunne sende relevante karakterer til elevernes mestre.   Population: Med udgangspunkt i et enkelt hold findes alle holdplacerede elever, der har mindst 1 aftale. Elevens seneste aftale i løbet af holdplaceringen bruges. Holdets 10 […]