Z8042 Fridagsmarkering skolehjemselever Skolehjemselevers skemabegivenheder   Formål Udtrækket er skabt til at finde Skolehjemselever, der er skemalagte på en fridag. (Udskriften viser dog ikke, om det er en fridag)   Population Vis alle skemabegivenheder på skolehjemselever i den valgte periode.   Output Fra dato Til dato 0, 6 eller 10 cifre i CPR   Informationerne udskrives […]

Z8043 Aflyste hold Dette udtræk zoomer ind på de hold, der er aflyst Formål Langt de fleste udtræk ser bort fra disse hold. Man kan dog få brug for at fremsøge dem.   Population Vis aflyste hold, der matcher afgrænsningen   Output Aktivitet / betegnelse / kortbetegnelse Startdato/slutdato Aflyst_pr_dato   Informationerne udskrives som CSV fil. […]

Z8041 Brobygningselevers skæbne   Formål Udskriften kan vise effekten af intro/brobygning på en skole.   Population Udtrækket starter med alle elever, der har gået på uddannelse 2560 eller en uddannelse, der hedder noget med “Brobygning”. Det rammer vist alle brobygnings- og introforløb: (uddannelse 1000, 1102, 1104, 1114, 1902, 1904, 1914, 2000, 2006, 2121, 2560, 2570, 2571, 2575, 3014, 3022, 3023, 3024, 3031, 3033, 3314, 3324, 3454) Hvert CPRnr optræder kun med sit første forløb blandt eventuelt […]

Z8046 Onsdagsfravær 2   Formål: En søsterudskrift til Z8036, men med en anden struktur på data. Begge udskrifter bruges i forhold til indberetning af skolepraktik, hvilket afhænger af, om eleverne er til stede om onsdagen. Hvor Z8036 gætter på, hvorvidt der er tale om heldagsfravær, viser Z8046 bare elevernes timer og fravær pr dag pr […]

Z8037 E323 i Uddata-version   Population/formål: Z8037 er den gamle C323  fra EASY.   Population: Datoafgrænsningen skal overlappe med perioden for aktiviteten (C323 så vist på skolefag-på-holdplacerings-perioden.) Der vises en linje pr skolefag på aktiviteten.   Output: For hver aktivitet/fag ses der efter eventuelle : holdplaceringer på faget øvrige placeringer udbudsgodkendelser på faget udbudsgodkendelser på uddannelsen […]

Z8054 – Årselever Skolehjem   Formål: Årselevbidrag for skolehjemselever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot   Population: Find alle skolehjemsbidrag, der ligger mellem afgrænsningsdatoerne. Et skolehjemsbidrag består af en enkelt booket dag, så der kommer en datalinje pr dag.   Output: CPR nr / Fornavn / Efternavn Elevtype / – betegn. […]