Z8113 – Dimittenddata Vis kontaktoplysninger og sidste uddannelse på afgåede elever. Formål: Hvis man skal kontakte dimittender, kan denne udskrift vise elevernes telefonnummer, seneste uddannelse og afgangsårsag.   Forbehold: Den bør ikke anvendes, når man ikke længere får CPR-opdateringer på eleverne, og dermed ikke oplyses om adresseskift, dødsfald etc.   Population: Alle elever med afgang […]

Z8112 – Bidragsperioder Vis Bidragsperioderne med tælledato i et tidsrum. Inspireret af EASY’s A694b og A696b. Formål: Udtrækket viser alle unikke bidragsperioder. Bagud i tid vil perioderne, ganget op med antallet af elever, vise det samlede årselevbidrag (som Z8050, som dog fraregner brobygning etc.) Fremad i tid kan den bruges til budgettering   Population: Hver […]

Gymnasiale prøver med netadgang   For at imødegå eventuelle problemer ved udskrivning af gymnasiale beviser, beder vi skolerne tjekke, at der ikke er afgivet karakterer i netadgangsfag, som bevisprogrammet ikke kan håndtere. Det kan bedst tjekkes ved at køre ‘Tjekjob’ i UDDATAPLUS. Tjekjobbet findes i UDDATAPLUS under: Bevis – Simulering (gym) – Tjekjob simulering. Tjekjobbet afvikles for […]

Tillæg til skolebevis – Bevis for talentspor.   Modul: U190 Eksempel på tillæg til skolebevis Kort om afgrænsninger: Filarkiv J/N Ved ‘J’ lægges beviset i EASY filarkiv Jobnummer Angiv jobnummer fra bestillingen af skolebeviset. Der skrives kun tillæg ud til elever med en elevtype, der indeholder ‘T’ (talentspor). CPR-nr. Benyttes, hvis man kun ønsker et tillæg udskrevet på […]

Z8111 – Elevpopulation med lokation En afgangsstatistik, der tæller hver EUD/GYM-elev én gang pr kombination af Uddannelse, CØSA og Grund-/Hovedforløb.   Formål: Udtrækket viser en linje pr skoleforløbselev, med lokation og afgangsårsag. Man kan vælge at se på en population af aktive elever eller et optag.   Population: Hver skoleforløbs-elev optræder 1 gang pr kombination […]