Z8110 – Elevpopulation uge for uge (skoleforløbsbaseret) Vis, hvor mange elever, der er på skoleforløb dag for dg i den valgte periode.   Formål: Udtrækket viser antal elever der er skoleforløbsplaceret på skolen pr dag i den valgte periode. Den svarer til Z440, som kun kan vise en enkelt uge, men til gengæld også har […]

  U169 – Grundforløbsbevis uden tjek – reform 2015   U169 Beviseksempel grundforløb Benyt U169 til bestilling af grundforløbsbevis i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at bestille beviset via U160 eller U161. Når man benytter U169, er det ikke en betingelse, at eleverne er placeret på et skoleforløb med enten skoleperioden ‘G2’, ‘HX’ eller […]