Z8099 – Elever med første tælleperiode i et kalenderår Udtrækket henter elever placeret på deres første bidragsperiodes tælledato. Formål: Udtrækket er lavet i forbindelse med en målrapportering, hvor disse tal skal leveres 5 år tilbage. Population: Alle elever, hvis første tælledato lå i kalenderåret, medtages. Z8077 viser også hver elev én gang pr CØSA-formål, men […]

Z8097 – AMU-elever med kommuner Formål: At kunne lave statistik over AMU-elevers bopælsbaggrund. Population: Find alle AMU-holdplacerede elever i perioden. Der kigges på indberetningsprincip, uddannelsesnummer forskelligt fra 2100 og aflyste hold fraregnes. Dubletter: Udskriften viser også elevernes hold/ansvar, så hver elev kan optræde flere gange i outputtet.   Output: Ansvar / Aktivitet CPR / Navn […]

Z8096 Lærere/Aktiviteter i skema Udskriften trækker skemabrikker og viser alle kombinationer af lærere og aktiviteter. Formål: Udskriften er opfundet med det formål at kigge på især *-aktiviteter og sygdom etc. Population: Der kigges på alle skemabegivenheder, der både har tilknyttet medarbejdere og hold. OBS: Alle kombinationer af lærere og hold vises – så hver skemabegivenhed kan […]