Z8086 Fravær   Formål: En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift, der er oplagt selv at aggregere og beregne procenter på i pivot.   Population: For elever på de valgte skoleforløb, vises alle deres timer i perioden, hvis de tæller med i fraværsstatistikken. Vælger man en uddannelse, kommer der kun skema ud, man har haft i det skema. Kun […]

Z8052 – Årselever AMU   Formål: Årselevbidrag og tilskud for AMU-elever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot   Population: Alt bidrag, der ville blive indberettet, hvis indberetningsperioden var den afgrænsede. Der kommer en datalinje pr elev pr fag pr periode. Går man på et kursus fra tirsdag til mandag, kommer der typisk […]

Z8087 – Forløbsgrupper   Formål: At vise, hvilke forløbsgrupper, der er i gang* i en periode, og tilknyttede skoleforløb. (bemærk forskellen til Z8085, hvor det er startende forløbsgrupper, der tages udgangspunkt i)   Population: Alle forløbsgrupper der overlapper med de to afgrænsningsdatoer, vises, samt alle skoleforløb på hver forløbsgruppe. Output: Forløbsgruppe Forløbsgruppe startdato / -slutdato […]

Z8083 Karakterudskrift 3 (Baseret på holdstart og skoleforløb) Dette udtræk finder karakterer for fuldtidselever, der har en holdplacering, der starter mellem afgrænsningsdatoerne. Population: Elevernes karakterer skal være givet på de holdplaceringer, der starter mellem fra- og tildato. Der skal også være tilknyttet skoleforløb til holdplaceringen. (Dvs. fuldtidselevers hold)   Output: Der kommer 1 linje pr […]

Z8089 – VTU aftaler Formål: Udtrækket bruges til at finde respondenter til virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU). Population: For alle elever der afslutter et skoleforløb på hovedforløb (på ny ordning efter EUD-reformen) i afgrænsningsperioden vises oplysninger fra elevens sidste aftale i aftalerækken. Der kommer en linje pr pr elev, og den sidste aftale vises. SKPS-aftaler nedprioriteres dog, og vises kun, […]

Z8090 Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio Udskriften trækker skemabrikker og tæller antal lærere, hold, lokaler og elever på hver begivenhed. Formål: Udskriften er oprettet for at finde antal elever pr lokale, men kan også som Z8080 bruges til at finde klassekvotient eller lærer-elev-ratio. Population: Alle skemabegivenheder medtages, og derudfra tælles antal lærere, elever, lokaler og hold. Dog fraregnes *- og #-lærere. […]

Z-udskrifter med Noter og Notetyper   Her er et overblik over udskrifter med noter: S0006 (Kun notetypen ”Udd.pålæg”) Z425 Afgangsårsager (kun datoer for noter med relevanserne F1, F2, F3 og B) Alle noter givet på et hold fås via “Z8007 Elevnoter”, der udskriver til CSV.   Holdudskrifter omfatter: Z079 Studietursliste (seneste note med den valgte notetype) […]

Z8053 – Årselever Åben udd   I serien med ”pivot-venlige” årselevudskrifter (Z8050-Z8054) er der også Åben Uddannelse, der henter de samme data som de gamle årselev-lister Z329 og Z355. Der er nogle af kolonnerne, der ikke giver mening i ÅU-regi, såsom skoleperiode, men de er kopieret, for at de første mange kolonner i Z805x-serien er […]

Z-udskrifter med karakterer   ‘Pæne’ klasseoverblik Z250 viser  karakter klasse for klasse, printer venligt.   Statistik Z8250 viser de samme karakterer som Z250, men alle karakterer står i samme CSV-output, så det er mere velegnet til statistik Z8251 har en oversigt over elevernes meritter   Åben uddannelse Z8223 Åben uddannelse prøver til indberetning  

Z429 – Elevstatistik SOSU Z429 er en SOSU-elevstatistik designet efter EUD-reformen, med elevtype, hovedområde og ny optagsdefinition. Den kan både vise en population af aktive elever, og en population af nye optagne. NB: Udskriften er blevet omkalfatret 8/3 2019 til at finde data på en hurtigere og mere stabil måde – der kan komme mindre […]