Z8086 Fravær   Formål: En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift. Vores hidtidige udskrifter Z613/Z614 var dels sværere at forstå afgrænsningerne i, dels var outputstrukturen ikke særligt pivot-venlig. Desuden viste Z61x kun fuldtidselever med speciale, og endelig så beregner Z8086 fraværet i decimaltimer, ikke skemabegivenheder. Forbehold: Der tages ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret […]

Z8052 – Årselever AMU   Formål: Årselevbidrag for AMU-elever, som det kendes fra Z394. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot   Population i EASY: Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne. Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark. Population i UDDATA+: […]

Z8087 – Forløbsgrupper   Formål: At vise, hvilke forløbsgrupper, der er i gang* i en periode, og tilknyttede skoleforløb. (bemærk forskellen til Z8085, hvor det er startende forløbsgrupper, der tages udgangspunkt i)   Population: Alle forløbsgrupper der overlapper med de to afgrænsningsdatoer, vises, samt alle skoleforløb på hver forløbsgruppe. Output: Forløbsgruppe Forløbsgruppe startdato / -slutdato […]

Z8083 Karakterudskrift 3 (Baseret på holdstart og skoleforløb) Dette udtræk finder karakterer for fuldtidselever, der har en holdplacering, der starter mellem afgrænsningsdatoerne. Population: Elevernes karakterer skal være givet på de holdplaceringer, der starter mellem fra- og tildato. Der skal også være tilknyttet skoleforløb til holdplaceringen. (Dvs. fuldtidselevers hold)   Output: Der kommer 1 linje pr […]

Z8089 – VTU aftaler Formål: Udtrækket bruges til at finde respondenter til virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU). Population: For alle elever der afslutter et skoleforløb på hovedforløb (på ny ordning efter EUD-reformen) i afgrænsningsperioden vises oplysninger fra elevens sidste aftale i aftalerækken. Der kommer en linje pr pr elev, og den sidste aftale vises. SKPS-aftaler nedprioriteres dog, og vises kun, […]

Z8090 Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio Udskriften trækker skemabrikker og tæller antal lærere, hold, lokaler og elever på hver begivenhed. Formål: Udskriften er oprettet for at finde antal elever pr lokale, men kan også som Z8080 bruges til at finde klassekvotient eller lærer-elev-ratio. Population: Alle skemabegivenheder medtages, og derudfra tælles antal lærere, elever, lokaler og hold. Dog fraregnes *- og #-lærere. […]

Z-udskrifter med Noter og Notetyper   Her er et overblik over udskrifter med noter: S0006 (Kun notetypen ”Udd.pålæg”) Z425 Afgangsårsager (kun datoer for noter med relevanserne F1, F2, F3 og B) Alle noter givet på et hold fås via “Z8007 Elevnoter”, der udskriver til CSV.   Holdudskrifter omfatter: Z079 Studietursliste (seneste note med den valgte notetype) […]

Z8053 – Årselever Åben udd   I serien med ”pivot-venlige” årselevudskrifter (Z8050-Z8054) er der også Åben Uddannelse, der henter de samme data som de gamle årselev-lister Z329 og Z355. Der er nogle af kolonnerne, der ikke giver mening i ÅU-regi, såsom skoleperiode, men de er kopieret, for at de første mange kolonner i Z805x-serien er […]

Z-udskrifter med karakterer Her er et overblik over de eksisterende Z-udskrifter med karakterer. Hvordan er deres struktur, hvilke karakterer vises og hvordan kan de anvendes. Nederst her er en “Dosmerseddel” med de ting, der er ønsket til udvikling, og deres status opdateres her. Kode Navn Undertitel Egnet til generel statistik? Beskrivelse Restriktioner Giver det mening? […]

Z429 – Elevstatistik SOSU Z429 er en SOSU-elevstatistik designet efter EUD-reformen, med elevtype, hovedområde og ny optagsdefinition. Den kan både vise en population af aktive elever, og en population af nye optagne. NB: Udskriften er blevet omkalfatret 8/3 2019 til at finde data på en hurtigere og mere stabil måde – der kan komme mindre […]