Z8078 Nye elever og EUX Udtrækket viser elever, der er tilgået uddannelsen i perioden og om de har Talentspor. NB: Et nyt træk, Z8178, efterligner meget bedre den supplerende indikator for EUX i HPØG. Formål: Udskriften er målrettet ”Handleplan for øget gennemførelse”, specifikt indikator 3.3, hvor man kigger på elever, der er tilgået uddannelsen i […]

Z8076 Hovedforløbsstartere Udtrækket viser elever, der har påbegyndt eller gået på hovedforløb i perioden. Formål: Udskriften er en udvidet hjælpeudskrift til at analysere mere fleksibelt på hovedforløbselever end Z8176, der lægger sig tættere op ad to at de supplerende indikatorer i mål 2 og mål 3 i Handleplanen for Øget Gennemførelse (HPØG). Population Helt overordnet anvendes elevens skoleforløb, […]

Z8088 – Udlån af medarbejdere Udskriften viser medarbejdere, der optræder på andre ansvarsområder end “deres eget”. Formål: Man kan for en periode (og for et ansvar) se, hvilke medarbejdere der er udlånt til/fra et ansvar. Medarbejderen regnes for at tilhøre øse-ansvaret fra sls-oplysningerne, og udskriften viser de skemabegivenheder, der er tilknyttet aktiviteter på andre ansvarsområder […]

Z8084 – Løfteevne Dansk og Matematik Udskrift, der viser elevernes grundfagskarakterer (eksamens- og standpunktskarakterer) samt evt. godskrivninger – dette holdt op imod elevernes dansk- og matematikkarakterer, som de har dokumenteret ved optagelse på uddannelsen. Dette skal have til formål at understøtte Mål 3 – Alle elever skal udfordres til at blive så dygtige de kan. […]

Z8027 – Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse Dette er et udtræk med dimittender og deres adresser, samt samlede gennemsnit.   Population: Det kræver, at beviserne er udskrevet og samlet gennemsnit er med på beviset. Eleven skal desuden have afgangsdato i den valgte periode.   Output: CPR / Navn Gade, Sted, Postnr, By Uddannelse Skolefag / […]