Z8021 Karaktergennemsnit og elevantal 2 Dette udtræk viser ligesom Z831 karakterer og en del andre attributter. Gennemsnit og elevantal foretages i f.eks. Excel. Population: Der tages udgangspunkt de af elevernes karakterer, der er givet på Hold og følger 7-trins skalaen. Til forskel fra Z831 viser Z8021 alle karaktertyper og -skalaer. Bemærk at datoafgrænsningerne skal ligge […]

 Z8085 – Startende forløbsgrupper   Formål: At vise, hvilke forløbsgrupper, der starter i en periode, og hvor mange elever, der var skoleforløbsplaceret fra førstedagen.   Population: Alle forløbsgrupper med startdato mellem de to afgrænsningsdatoer, vises, samt alle skoleforløb på hver forløbsgruppe.   Output: Skoleforløb Forløbsgruppe Startdato Elever_på_startdagen Elever_i_alt (unikke elever, der er placeret på skoleforløbet […]

Nyeste ændringer til HPØG-udskrifterne   3/8 2018: Ny udskrift: Z8174 efterligner den sidste supplerende indikator til Mål 3, ekspertniveau-fag meget bedre. Nu er den nye mål-3 serie i Z817x-rækkefølgen komplet. 2/8 2018: Z8173 har fået en opdatering, så den bedre finder udgangspunktet med elever med grundforløbsprøve. 27/7 2018: Ny udskrift: Z8176 efterligner den supplerende indikator, […]

Akademimerkonombeviser / Merkonom- Teknonombeviser / Enkeltfagsbeviser SIS   Modul: U405 – AU sub. enkeltfag Modul: U406 – AU færdig uden profil (udd. 3703) Modul: U408 – Merkonom/teknonom (Bevis – enkelt elev – valgfrie fag) Udskriftseksempler:         Akademimerkonom – færdigt bevis                                             Merkonombevis                                             Teknonombevis                                             Akademimerkonom – enkeltfagsbevis   Modul:  U405 – AU sub. Enkeltfag Afgrænsninger: Der […]

Udskriftens navn.: Enkeltfagsbeviser. SIS Udskrift bestilles på: U403 Udskriftseksempel:           Enkeltfagsbevis Afgrænsninger: Der skal afgrænses på uddannelse, termin, skolefag samt evt. gruppe.   Forudsætninger: Karakterer skal være afgivet på den termin, der bestilles på. Hvis karakteren er overført fra anden skole, kan der ikke udskrives bevis.   Udskriften: Der udskrives 1 bevis pr. bestået fag. På […]

PC- bruger, afsluttende beviser SIS Modul:  U402 Udskriftseksempel:           PC-bruger, afsluttende bevis Afgrænsninger: Afsluttende bevis. Der skal afgrænses på uddannelse, termin,  hold og evt. cpr.nr. Forudsætninger: Eleverne skal stå på version 2. Der skal være afgivet i alt 7 karakterer og resultatformen skal være ’EKS’  ’PP’. Udskriften: Beviset udskrives på A3 duplex.   Eksamensskabelon: Der er […]

Datanombeviser SIS Modul: U401  Udskriftseksempler:                   Datanom – liniebevis                                                      Datanom – enkeltfagsbevis Afgrænsninger: Vejledning til udskrivning af datanombeviser: Udskrivning af datanombeviser udskrives fra følgende bestillingsbillede: Enkeltfag sub. enkeltfagsbevis. Bestillingsmodulet er U401. Eksamensskabelonerne er oprettet som ’Åbne eksamensskabeloner’. Det betyder, at for at få færdige beviser ud – liniebeviser – skal man tilrette eksamensskabelonerne, så de […]

Ejendomsmæglerbevis. SIS Modul:  U401 Udskriftseksempler:         Ejendomsmægler – liniebevis                                             Ejendomsmægler – enkeltfagsbevis   Afgrænsninger: Der skal afgrænses på uddannelse samt termin. Udover det, kan der afgrænses på hold, CPR-nr. samt fødselsmåned. For at få samlet fag til eventuelle liniebeviser, vil det være hensigtsmæssigt kun at afgrænse på uddannelse og termin. Forudsætninger: Der skal være afgivet […]

Karaktermeddelelse SIS Modul: U214   (U217 = engelsk karaktermeddelelse) Udskriftseksempel:           Karaktermeddelelse                                             Karaktermeddelelse på engelsk Afgrænsninger: Der kan afgrænses på uddannelse, hold og/eller CPR-nr. Ønsker man at afgrænse på en enkelt elev, skal ‘Uddannelse’ og ‘Cpr.nr’ udfyldes. Denne afgrænsning vil udskrive de karakterer, eleven har opnået på den uddannelse, der er afgrænset på. Pr. Dato skal ligge […]

Transcript of Records SIS. Transcript of Records er oprettet til brug ved udskrivning af afsluttende bevis for akademiuddannelser (KVU, akademimerkonom, diplomuddannelser og professions bachelor). Transcript of Records er oprettet som supplement til punkt 4.3 på Diploma Supplement. Overordnet forudsætning. Det nye layout til Transcript of Records er kun sat på de centrale skabeloner, og det […]