Beviser i filarkiv SIS Nogle akademier har valgt at benytte filarkiv i SIS, andre har andre løsninger. På sigt har vi planer om at lave en trimmeoplysning, som siger om man benytter filarkiv eller ej. S105 Filarkiv (Person – Filarkiv) Ved bestilling af beviser/dokumentationer/karaktermeddelelser, er der i alle bestillingsvinduer en ny parameter, der skal svares på: […]

Samlet overblik over vejledninger til beviser/dokumentationer Modul Navn / Kort beskrivelse Indscannede underskrifter og/eller logo på beviser Det er muligt at få udskrevet indscannede underskrifter og logo på beviser. Vejledning vedr. underskrift og logo Beviser i EASY filarkiv Ved bestilling af bevisjobs kan man at få beviserne gemt i EASY filarkiv. Beskrivelse af navngivning mv. […]

Z8081 – Karakterliste med unilogin Udskriften er en kloning af A466 med unilogin i stedet for CPR.   Formål: Det er nu sådan, at elevernes CPR ikke må optræde på karakterlisterne, men derimod med en anden unik identifikation. Derfor forsøger Z8081 at matche A466, men erstatte CPR med unilogin. Udskriften fås pt kun til CSV. […]

Z8080 – Lærer-Elev-ratio Udskriften trækker skemabrikker og tæller antal lærere, hold og elever på hver begivenhed. Definition: For at kunne medtage lokaler uden dublering, regnes alle skemabegivenheder for at foregå i det alfabetisk første af evt. flere lokaler tilknyttet skemabegivenheden. Udskriften lægger sig meget op ad den nyere Z8135, der også opfatter skemabegivenheder som foregår […]

Z8104 – Kommende kursusstarter (Aktiviteter der starter i en uge) Formål: Denne liste viser, hvilke hold, der starter i et uge-interval, og hvor mange elever der er påsat. Population: Aktiviteterne skal være AMU-aktiviteter, have startdag indenfor de afgrænsede uger og ikke være aflyste. Output: Afdeling / Lokation Startdato/Slutdato Aktivitet / betegnelse Indberetningsprincip Aflyst (J/N) Min og max […]

Z8082 – Medarbejderdata 2 (uden opgørelsesperiode) Viser medarbejdere med SLS-oplysninger, norm og andre stamdata indenfor det valgte datointerval. Den er næsten mage til Z8062, men kræver ikke, at der er opgørelsesperiode på medarbejderen.   Population: Medarbejderen være aktiv, dvs. have: Aktive ansættelsesforhold-Skole–oplysninger Arbejdsaftale med opgørelseskalender.   Output: Initialer, CPR (kan kun vises hvis man har […]

Z8075 – Elever med bonus- og støttefag Udtrækket viser elever, der i en periode har afsluttet de centrale fag 10829 Støttefag og 12097 Bonusfag. Formål: Bonusfag og støttefag omtales i kodeudmeldingen for EUD-reformen: Både i grundforløbets 1. del og 2. del er der mulighed for at skolen kan dokumentere denne indsats ved at tilføje de […]

Z8074 – Elever med fag på ekspertniveau Udtrækket viser elever, der i en periode har afsluttet fag på niveau 4. NB: Der er siden lavet en ekspertniveau-udskrift, der bedre matcher tallene i Datavarehuset. Prøv Z8174. Formål: Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 3 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG) Population Udtrækket […]