Beviser i filarkiv SIS Nogle akademier har valgt at benytte filarkiv i SIS, andre har andre løsninger. På sigt har vi planer om at lave en trimmeoplysning, som siger om man benytter filarkiv eller ej. S105 Filarkiv (Person – Filarkiv) Ved bestilling af beviser/dokumentationer/karaktermeddelelser, er der i alle bestillingsvinduer en ny parameter, der skal svares på: […]

Samlet overblik over vejledninger til beviser/dokumentationer Modul Navn / Kort beskrivelse Indscannede underskrifter og/eller logo på beviser Det er muligt at få udskrevet indscannede underskrifter og logo på beviser. Vejledning vedr. underskrift og logo Beviser i EASY filarkiv Ved bestilling af bevisjobs kan man at få beviserne gemt i EASY filarkiv. Beskrivelse af navngivning mv. […]

Z8082 – Medarbejderdata 2 (uden opgørelsesperiode) Viser medarbejdere med SLS-oplysninger, norm og andre stamdata indenfor det valgte datointerval. Den er næsten mage til Z8062, men kræver ikke, at der er opgørelsesperiode på medarbejderen.   Population: Medarbejderen være aktiv, dvs. have: Aktive ansættelsesforhold-Skole–oplysninger Arbejdsaftale med opgørelseskalender.   Output: Initialer, CPR (kan kun vises hvis man har […]