Mål 2 tal med Uddataplus Bestillinger Uddata har udviklet udskrifter, der giver mål2-tal HPØG, her de fire supplerende indikatorer. Se også vores Mål 3-side, og siden omkring Handleplan for Øget Gennemførelse 2018.   Mål2-tallene er præsenteret således: Frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet: Vi har netop udviklet […]

Z8068 Pauseliste 2 Se aktivitet/elevantal før og efter en pause. Formål: Udskriften kan bruges til at personalet kan gøre lokaler klar. Dubletfare: Da udskriften fokuserer på lokaler, kan den bruges til at beregne kantinebelastning. Det betyder dog også at elever i begivenheder, der foregår i flere lokaler samtidig, vil tælles dobbelt. Population: Der tages udgangspunkt […]

Z8067 Medarbejderes XPRS-censorkompetencer (Kendt som C116 i EASY-A) Se den gamle vejledning: Censorkompetencer-A114-06880-01_vejledn2006 (1). Funktionaliteten er ikke helt den samme nu, og der er færre afgrænsninger. Formål: Udskriften viser medarbejderes censorkompetencer på XPRS-kompetencer. Der er desuden angivet slutdato for den seneste XPRS-autorisation på kompetencen. Output: Initialer / Navn Censor pct. Kun korte rejser XPRS-kompetence /Kort-betegnelse […]

Z8072 “3 måneder efter fuldført grundforløb” Udtrækket viser elever med tilskudsmærket FÆRTA, MESTG eller PROEG og deres eventuelle senere forløb/aftaler.   Formål: Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 2 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG) Population Udtrækket viser alle elever, der har opnået et af tilskudsmærkerne FÆRTA, MESTG eller PROEG mellem de […]

Z8070 GF1 til GF2 overgange Udtrækket viser GF1ere og deres eventuelle GF2 starter. Dette træk har fået nye definitioner og tilrettede outputkolonner 7.nov. 2018   Formål: Se også Z8170. Nogle af indikatorerne i Handleplan for øget gennemførelse (HPØG), handler om overgang fra GF1 til GF2 eller frafald på GF1. Z8170 prøver at lægge sig tæt […]