Z8065 – Holdelever med email (DFR)   Formål: Udtrækket er designet til en fil, der skal uploades til Dansk førstehjælpsråd (DFR) efter de er gået over til elektroniske førstehjælpsbeviser. Skabelonen forefindes hos Dansk Førstehjælpsråd her: http://førstehjælpsråd.dk/retningslinjer/ Under “Deltagerliste til brug i forbindelse med upload af deltagerlister til elektronisk bevissystem (XLS-fil)”   Anvendelse: Z8065 giver en […]

Uddannelsesbevis landbrugsuddannelserne – modul U930 Uddannelsesbeviser til landbrugsuddannelserne bestilles via U930. Der skal ikke længere benyttes fortrykt papir med logo, da det grønne logo automatisk påføres ved udskrivningen af uddannelsesbeviset. Vedr. offentliggørelsesdato for uddannelsesbeviset ved ‘J’ til filarkiv. Offentliggørelsesdatoen sættes automatisk til samme dato som praktikaftalens afslutningsdato. Hvis afslutningsdatoen for praktikaftalen mangler, skal feltet ‘Alternativ slutdato’ […]

Merkantil EUX   vejledning vedrørende beviser (reform 2015)   På baggrund af de spørgsmål, vi er blevet stillet i forbindelse med merkantil eux, følger hermed en kort vejledning vedrørende merkantile eux-forløb. Der mangler dog stadig endelig afklaring vedrørende beviserne til merkantil EUX. I UDDATAPLUS er der, på trods af ovennævnte, mulighed for at udskrive beviser, som […]

Z8020 – Medarbejderuddannelser   Rettighed: Denne udskrift kræver, at man er autoriseret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl“. Formål: Vis medarbejdernes uddannelsesbaggrund. Population: Alle uddannelser for nuværende og tidligere medarbejdere vises. Output: Der kommer en linje pr medarbejderuddannelse, sorteret på uddannelse og dernæst medarbejderinitialer. Uddannelse / Beskrivelse Note Initialer / Fornavn / Efternavn   Afgrænsninger: Initialer (kan afgrænses […]

Z8019 Karaktergennemsnit per skolefag Formål: Der er taget udgangspunk i EASY’s B752 karaktergennemsnit for KVU, men her medtages alle uddannelser. Population: Alle karakterer med talværdi i terminintervallet på de evt valgte uddannelser medtages. Der tælles antal karakterer og deres almindelige “flade” gennemsnit pr hold/fag/uddannelse/evalueringsform etc. Output: Der kommer en linje pr unikke kombination af felter […]

Z8018 Lokalestatistik 4 (Skema i lokaler med elevantal) Formål: En simpel lokalestatistik, der tæller antal skemalagte elever pr lokale pr lektion. Population: Alle lokaler og bygninger på skolen medtages, blot der er lagt skema på de valgte dage. Output: Der kommer en linje pr lokale pr lektion i den valgte periode, hvor der er skemalagt […]

Z8017 Opkrævningsdebitorliste Formål: En udskrift, der for en eller flere aktiviteter, skoleforløb og/eller booking-opkrævningsgrupper viser betalingsstatus for debitorer. Population: Alle opkrævningslinjer for de valgte aktiviteter/skoleforløb medtages. NB! Brug enten skoleforløbs- eller aktivitets-afgrænsning. Hvis man afgrænser på aktivitet, medtages skoleforløb-opkrævninger ikke. Hvis man afgrænser på skoleforløb, medtages dog også aktivitetsopkrævninger, hvis skoleforløbet er koblet til den […]

Z8015 – KVU elever på studiestart Formål: Udtrækket viser elever på en studiestart og en række data på dem. Population: Der skal afgrænses på en enkelt studiestart. For hver elev findes evt nuværende hold og evt. nuværende skoleforløb (på bestillingstidspunktet) Output: CPR/Køn Gade/Sted/Postnr/By CØSA UVM-afdeling Skoleforløb Nationalitet Aktivitet Justeret kvotient Gym. Eksamensår Adgangsgivende uddannelse Institution   […]