Uddannelsesbevis – Jordbrugets uddannelser.   Modul U930 Beviseksempel udd. 16 Beviseksempel udd. 17 Uddannelsesbeviserne udskrives med både er dansk og et engelsk uddannelsesbevis i samme bestilling. Beviserne er oprettet således, at logo automatisk påføres ved udskrivningen. Bekendtgørelsesteksten på uddannelsesbeviserne er afhængig af elevens aktuelle version på uddannelsen. Forudsætninger for at uddannelsesbeviser kan skrives ud: Elevernes aktuelle uddannelse skal være […]

Bevis for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del Udskriftseksempel:   Bevis for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del   Modul: U101 Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For elever på det studiekompetencegivende forløb gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling af foreløbigt bevis, vil beviset blive lagt i filarkiv. Filarkiv […]

Grundforløbsbevis (EUX-elever 1912 og 1922 med skoleperiode ‘SF’) Udskriftseksempel   Grundforløbsbevis (EUX 1912 og 1922)   Modul: U165 Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For eleverne gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling, vil beviset blive lagt i filarkiv. Filarkiv – Offentliggørelse Datoen sættes til d.d. Hvis eleven […]

Dokumentation for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del Udskriftseksempel:   Dokumentation for studiekompetencegivende forløb   Modul: U170 Dokumentationerne bestilles ved at logge på www.uddata.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For elever på det studiekompetencegivende forløb gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling, vil dokumentationen blive lagt i filarkiv. Filarkiv – Offentliggørelse Datoen sættes til d.d. Hvis eleven først må […]

Skolebevis (reform 2015)   Modul: U180 Beviseksempel skolebevis Skabelonerne indeholder ingen form for kontrol af, om eleven opfylder de krav, der er nævnt i hhv. uddannelsesordningerne og uddannelsesbekendtgørelserne. Skolen skal selv kontrollere, at de fag og karakterer, der kommer ud på beviset, er i orden. Forudsætninger for at beviset kan skrives ud. Den eneste betingelse er, […]