Undersøgelse om optag i januar 2016   Danske Erhvervsskolers spørgeskema om optag på GF1 og GF2 kan stort set besvares med to nye Z-udskrifter. Vi har fået henvendelser om dette spørgeskemaet, der kom ud 13.januar til skolerne med emnet: “Spørgeskema til undersøgelse af optag på GF1, GF2 m.m. Deadline d. 26. januar”. På baggrund af […]

Z8064 – Afgåede elevers skæbne   Formål: Udskriften kan vise, om elever med en bestemt afgang i en bestemt periode, er fortsat på skolen eller ej.   Population: Der tages udgangspunkt i elever med den afgrænsede afgang i den afgrænsede periode. Der ledes også efter slettede afgange i historikken. (hvis eleven f.eks. er genstartet på […]

Z8063 – Elevtræk til Dantek BiblioMatik bibliotekssystem   Formål: Dette udtræk virker med Bibliomatik bibliotekssystemet fra Dantek. Se: https://da.systematic.com/library-learning/loesninger/by-name/dantek/   Rettighed: Dette træk giver kun mening for skoler, der benyttet Bibliomatik bibliotekssystemet, så det er kun gjort synligt for TEC og EG Grindsted.   Population: Medtag alle elever på de valgte hold og uddannelser, der […]

Z425 – Afgangsårsager (Optag af elever)   Formål: Z425 tager højde for, at en elev kan starte og stoppe flere gange på samme uddannelsesnummer. Udskriften definerer et elevforhold som en kæde af skoleforløb, der slutter, når eleven: Har afgang (for SIS evt i revisionssporet) Har færdiggørelses-TMK (FÆRTA/MESTG/PROEG ) Skifter fra RKV til GF1, til GF2 […]

Z8100 – Kantineliste: Antal kursister (AMU-elever)   Formål: Denne liste kan afleveres til kantinen, for at give dem et antal af AMU-elever, der potentielt vil være til stede dag for dag i en uge. Vil man tælle andet end AMU-elever, bør man benytte en af udskrifterne nederst her.   Population: Der vises antal skolefagsplacerede elever, […]