Undersøgelse om optag i januar 2016   Danske Erhvervsskolers spørgeskema om optag på GF1 og GF2 kan stort set besvares med to nye Z-udskrifter. Vi har fået henvendelser om dette spørgeskemaet, der kom ud 13.januar til skolerne med emnet: “Spørgeskema til undersøgelse af optag på GF1, GF2 m.m. Deadline d. 26. januar”. På baggrund af […]

Z425 – Afgangsårsager (Optag af elever)   Formål: Z425 tager højde for, at en elev kan starte og stoppe flere gange på samme uddannelsesnummer. Udskriften definerer et elevforhold som en kæde af skoleforløb, der slutter, når eleven: Har afgang (for SIS evt i revisionssporet) Har færdiggørelses-TMK (FÆRTA/MESTG/PROEG ) Skifter fra RKV til GF1, til GF2 […]