U162 Bevis for grundlæggende praktisk oplæring – reform 2015 Beviseksempel: Bevis_praktisk_oplæring Modul: U162 Kort om afgrænsninger: Uddannelse: Elevens aktuelle uddannelse Cpr.nr.: Der kan kun bestilles på en elev ad gangen Termin fra / Termin til: Fag med karakterer afgivet inden for terminsafgrænsningerne kommer med på beviset Dato for kvalifikation: VIGTIGT! Skal være samme dato som i […]

G1 – U260 Dokumentation for grundforløb første del – reform 2015 Beviseksempel: Dokumentation_grundforløb_1.del Modul: U260 Kort om afgrænsninger: Skoleforløb – hold – cpr.nr.: Der kan afgrænses på enten skoleforløb, hold eller cpr.nr. Termin fra: Fag med karakterer afgivet inden for terminsafgrænsningerne kommer med på beviset Termin til: Fag med karakterer afgivet inden for terminsafgrænsningerne kommer med på […]

G2 – U261 Dokumentation for grundforløb anden del – reform 2015 Dokumentationen kan bruges til de elever, der afbryder grundforløbets 2. del. Beviseksempel: U261-dokumentation Modul: U261 Kort om afgrænsninger: Skoleforløb – hold – cpr.nr.: Der kan afgrænses på enten skoleforløb, hold eller cpr.nr. Termin fra: Fag med karakterer afgivet inden for terminsafgrænsningerne kommer med på beviset Termin til: Fag […]

U269 Dokumentation for bestået optagelsesprøve – reform 2015 Dokumentationen kan bruges til elever, der aflægger optagelsesprøve i dansk/matematik inden påbegyndelse af grundforløb. Beviseksempel: Dokumentation_bestået_optagelsesprøve Modul: U269 Kort om afgrænsninger: Kun hvis eleven kan findes som person i EASY, kan beviset gemmes i EASY filarkiv. Cpr.nr.: Der kan kun bestilles på en elev ad gangen Bestået […]

Z8051 – Årselever Skolepraktik   Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot   Population: Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne. Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark.   Output: CPR nr / Fornavn / Efternavn Elevtype / […]

Z8050 – Årselever Fuldtid   Bemærk: Dette er et meget ressourcekrævende udtræk, så man kan med fordel undgå en timeout ved at køre Z8050 som et planlagt job. Vælg “Planlæg” i stedet for “Bestil” i bestil-billedet, og sæt interval for autobestilling til 0. Når jobnummeret skifter fra blåt til gult og til sidst grønt, vil […]

Z8060 – Kvalifikationer Vis opnåede kvalifikationer og baggrunde for eleverne.   Population: For elever, der har været aktive på skoleforløb i den valgte periode på den valgte uddannelse vises alle kvalifikationer til hovedforløb, samt kommune.   Output: CPR nr / Fornavn / Efternavn / Genereret af bevis / Kvalifikationsdato Hovedforløbsnummer / -betegnelse Kommunenavn / -nr   […]

Z8059 – Manglende skemalægning på Fuldtid   Formål: Til hvis der under revision spørges, om der nu også er skema på de elever, der har tælledage. I første omgang findes dette kun for fuldtidselever.     Population: Der tages udgangspunkt i fuldtidsårselever og deres tælledatoer mellem de to afgrænsningsdatoer. For de tælledatoer, findes antal elever, […]

Eksempel på håndtering af tidsforbrug på “specialpædagogisk støtte” (SPS)   Der oprettes en overordnet skolekategori med et sigende navn, som fx SPS. De undervisere, som skal give støtten til en elev, opretter en brugerkategori som underkategori til skolekategorien SPS. Denne brugerkategori navngives, så navnet identificerer den person, som støtten gives til. Fx har en lærer […]

Z8057 – Arbejdstimer pr medarbejder Z385 uden fag-dubletter med tidsberegning.   Formål: Vores fagfordelingslister (Z38x-Z39x serierne) viser antal lektioner på hold, fag og medarbejdere. De har to mangler: Hvis der er to samlæste hold, må lektionen tælles under begge hold, og hovedtotalen tæller en lektion mere end der i alt er. Det samme gælder for […]