Z842 – Fagfordeling 1 Job til at vise hold, fag, medarbejder, datoer og skolefag fra fagfordelingen i EASY.   Population: Der vises alle aktiviteter der slutter efter dags dato og som har Ja i feltet ‘LMS’   Output: Aktivitet Skolefagets kortbetegnelse / niveau Initialer Fagfordelingens fra-/tildato Skolefagets nummer   Afgrænsninger: Aktivitetens navn   Informationerne udskrives […]

Z8101 – AMU-bedømmelser   Formål: Få overblik over om der mangler at blive give bedømmelser, og se dem, der er givet   Population: Alle AMU hold, der slutter i den valgte periode findes med deres elever og fag, uanset om der er bedømmelse eller ej. Bedømmelsesdata står i de sidste kolonne hvis de findes.   […]

Z841 – Praktikoversigt SOSU Viser sosu-elevers praktikforløb.   Population: Der vises alle praktikforløb for elever, der er i gang med en praktikaftale. (Har man afgrænset på et bestemt praktikforløb vises dog kun dette)   Output: CPRNR Fornavn / Efternavn / Adresse / Telefon / Mail Ansættelsessted / Adresse Praktiksted Praktikforløbets start/slut Afgrænsninger: Praktikforløb Ansættelsesstedets CVR […]

Z840 – AMU-elever opgjort per periode AMU-udskrift, der opdeler en aktivitet i perioder per skolefag. Der vises elev- og betalings-status, TMK og FKB for godkendt og genererende skole. Den minder Som Z394 men har periodevis opdeling Population: Der vises de skolefag/hold, der overlapper med tidsafgrænsningen.   Output: CØSA Formål Ansvarsområde Uddannelse ÅE_rekvirent Aktivitet Skolefag Startdato […]

Z839 Alt om et lokale   Listen viser alle informationer, der kan indtastes i EASY vedrørende lokaler.   Population: Alle lokaler der svarer til lokaleafgrænsningen, vises.   Output: Lokalenummer / Lokalenavn Bemærkning (hvis valgt) Undervisningspladser / Eksamenspladser Tegning Længde / Højde / Bredde / Nettoareal Bygningsnummer / Betegnelse Medarbejdernummer / Initialer / Fornavn / Efternavn Lokaleafdeling […]

Grundforløbsbeviser – reform 2015 U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter Der er udsendt eksamensskabeloner til grundforløbsbeviser til elever på skoleperioderne ‘G2-HX’ og ‘G2-GY’. Grundforløbsbeviset bestilles via modul U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter (Elever på skoleperiode ‘HX’ eller ‘GY’). Det er en betingelse, at eleverne er placeret på et skoleforløb med enten skoleperioden […]

Grundforløbsbeviser – reform 2015 U160 – Grundforløbsbevis (reform 2015) Der er udsendt eksamensskabeloner til grundforløbsbeviser til elever på skoleperiode G2. Beviset bestilles via U160 –  Grundforløbsbevis (reform 2015) Udskriftseksempel (fra vores testbase) kan ses her Der skal være registreret et ‘J’ til, at eleven må få grundforløbsbevis – enten i EASY B681 eller i Elevplan. Det er ligeledes […]

Z8058 FTU-ansøgninger   Listen viser data fra Fuldtidsansøgninger – den minder om EASY’s B628, men har færre kolonner.   Population: Der vises ansøgninger med “-” eller “Ja” i feltet “Optages”, uden at have skoleforløb tilknyttet endnu.   Output: Fornavn / Efternavn / Email Optages Studiestart Skoleforløb CØSA / Adgangsvej / Indgang / EUX Elevafd Prioritet Modtaget […]

Z837 – Selvvalgselever Liste, der viser elever med kursiststatus 2, 4 eller 6 og som ikke har UVM som rekvirent.   Population: Der findes elever, der er holdplaceret i afgrænsningsperioden, med kursiststatus 2,4 eller 6, og hvis ÅE rekvirent ikke er UVM Output: CPR_NR / Fornavn / Efternavn Kursiststatus / AE_Rekvirent Aktivitet Elevens Startdato på […]