Z8101 – AMU-bedømmelser   Formål: Få overblik over om der mangler at blive give bedømmelser, og se dem, der er givet   Population: Alle AMU hold, der slutter i den valgte periode findes med deres elever og fag, uanset om der er bedømmelse eller ej. Bedømmelsesdata står i de sidste kolonne hvis de findes.   […]

Grundforløbsbeviser – reform 2015 U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter Der er udsendt eksamensskabeloner til grundforløbsbeviser til elever på skoleperioderne ‘G2-HX’ og ‘G2-GY’. Grundforløbsbeviset bestilles via modul U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter (Elever på skoleperiode ‘HX’ eller ‘GY’). Det er en betingelse, at eleverne er placeret på et skoleforløb med enten skoleperioden […]

Grundforløbsbeviser – reform 2015 U160 – Grundforløbsbevis (reform 2015) Der er udsendt eksamensskabeloner til grundforløbsbeviser til elever på skoleperiode G2. Beviset bestilles via U160 –  Grundforløbsbevis (reform 2015) Udskriftseksempel (fra vores testbase) kan ses her Der skal være registreret et ‘J’ til, at eleven må få grundforløbsbevis – enten i EASY B681 eller i Elevplan. Det er ligeledes […]