Z805 Skolefag på hold med perioder Viser de skolefag, der hører til hold og i hvilke perioder. Population: Der vises fag med holdtilknytninger på prdatoen. Output: Aktivitet Skolefag/niveau/betegnelse Start-/slutdato Afgrænsninger: PrDato Hold Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik. Se også: Z450 Ledige skolefag Z8056 Liste med alle lokale fag

Z804 Login-liste uden BW Viser elevernes uni-login og elevplan-login. Rettigheder: Denne udskrift kræver medlemskab af brugergruppen “Z-udskrifter-sysadm” og kan ikke ses af “almindelige” Z-udskrifts-brugere. Population: Der findes elever på hold, der er i gang eller starter indenfor en måned eller højest er afsluttet for 10 dage siden. Eleverne skal tillige have en kontaktlærer på prdatoen. […]

Z803 Login-liste Viser elevernes brugerweb-login, uni-login og elevplan-login. Denne udskrift virker ikke for skoler, der ikke har BrugerWeb! Brug Z804 i stedet. Rettigheder: Denne udskrift kræver medlemskab af brugergruppen “Z-udskrifter-sysadm” og kan ikke ses af “almindelige” Z-udskrifts-brugere. Population: Der findes elever på hold, der er i gang eller starter indenfor en måned eller højest er […]

EASY-A er her torsdag ikke tilgængelig   Af samme grund er UDDATA+ derfor heller ikke tilgængelig. Man kan derfor ikke: Registrere arbejdstid Logge på UDDATA+ Logge på UDDATA-Vinduer Hente og aflevere data i FLEX  

Z8047 Elevtyper 1   Z8047 viser alle elever med Elevtype, samt elever der burde have det.. Udskriften tager udgangspunkt i elever på de nye version af uddannelserne, der kræver en elevtype påsat. Fraregnet er dog elever uden skoleforløb, som ikke har elevtype. Desuden vises nu elevtypens kortbetegnelse. NB: Dette er vor eneste udskrift, der bruger […]

⇐ retur til oversigt Genvejstaster Funktion Tast Opret plangruppe <Ctrl>+F2 samt F2 Opret planperiode <Ctrl> + P samt F2 Tildeling aktiviteter (hold) til plangruppe <Ctrl> + T Tildeling af medarbejdere til plangruppe <Ctrl> + T samt <Page Down> Åben planlægningsvindue <Alt> + F2 Bladre mellem plangrupper <Ctrl> + Page down/up Udfoldning af plangruppe: Y-akse: Hold […]

⇐ retur til oversigt Udskrifter Det er muligt at udskrive en plan til underviserne ved under menuen at gå i ’Planlægning’/’Udskriv’. Her kan der vælges mellem FLEX plan, FLEX planopfølgning og FLEX plan-/normopfølgning. Der kan udskrives flere medarbejdere af gangen ved klik med musen på dem der ønskes. FLEX plan: Her afgrænses datoerne ud fra planperioden. […]

⇐ retur til oversigt AutoSkema I Planlægningsmenuen findes to punkter: Eksport til AutoSkema <Ctrl>+<Shift> + e Import fra AutoSkema <Ctrl>+<Shift> + i Denne faciliteter giver mulighed for at få simuleret et skema ud fra de parametre man har defineret i Planlægningsvinduet samt i fanebladet  ‘AutoSkema’ under Installationsoplysninger. Disse trimmeværdier skal forstås som følger: Lektionsafstand: Her […]

⇐ retur til oversigt Prioritering Under Planlægning finder man menupunktet ‘Prioriteret arbejdstid for medarbejder’, hvilket giver planlæggeren mulighed for at prioritere, hvornår en medarbejder ønsker sin arbejdstid placeret. Der opmærkes en blok, hvor man vil markere et medarbejderønske. Herefter trykkes <Enter>, hvorefter der fremkommer en dialogboks, hvor man vælge en prioritet (stort eller lille behov […]

⇐ retur til oversigt Lokaleplanlægning I nedenstående eksempel ses et forslag til hvordan man binder et lokale sammen med en aktivitet, således at man i skemalægningen får hjælp til at vælge det rigtige lokale. Bindingen foretages enten med <mellemrumstasten> eller klik med mus. Der kan altid vælges et andet lokale end det anførte. Billedet nås […]