Z445 SOSU-elev historik   Denne udskrift viser SOSU-elevernes fulde uddannelseshistorie på skolen. Udskriften viser, hvornår eleven har taget: Brobygning Grundforløb GF2 (Nyt at udskriften er udvidet med denne gruppe) Assistentuddannelse PAU Hjælperuddannelse. Eksempler: Vis mig alle de elever, der er på skolen nu, og se hele deres historie på skolen. Eller: Se på elever, der […]

Z156 Indlæsning af elevbilleder (præfix/persid) Formål: Bestillingen lægger elevbilleder navngivet med pers_id fra UBOX-synkroniseringen ind i EASY. Bestillingen kan køres automatisk eller planlægges. (Se Vejledningen for planlagte Bestillinger) Population: Billederne, som Bestillingen behandler, skal være navngivet “E[præfix][pers_id].jpg”, hvor præfix er noget, man selv har valgt. Det kræves, for at man ikke kommer til at kalde […]

Z153 Indlæsning af medarbejderbilleder (cpr-nr.) Formål: Bestillingen lægger medarbejderbilleder navngivet med et CPR-nummer fra UBOX-synkroniseringen ind i EASY. Bestillingen kan køres automatisk eller planlægges. (Se Vejledningen for planlagte Bestillinger) Population: Billederne, som Bestillingen behandler, skal være navngivet “[cprnr].jpg”. For en medarbejder med CPR-nummer 0123456789 skal billedfilen hedde 0123456789.jpg. Afgrænsninger UBOX-SYNC-mappe (Synkroniseringsmappen, I har hos UDDATA. […]

Z152 Indlæsning af medarbejderbilleder (Initialer) Formål: Bestillingen lægger medarbejderbilleder navngivet med initialer fra UBOX-synkroniseringen ind i EASY. Bestillingen kan køres automatisk eller planlægges. (Se Vejledningen for planlagte Bestillinger) Population: Billederne, som Bestillingen behandler, skal være navngivet “M-initialer.jpg”. For en medarbejder med initialerne “jeb”, skal billedfilen således hedde M-jeb.jpg. Afgrænsninger UBOX-SYNC-mappe (Synkroniseringsmappen, I har hos UDDATA, […]

Z151 Indlæsning af billeder (CPR-nr) Formål: Bestillingen lægger elevbilleder navngivet med et CPR-nummer fra UBOX-synkroniseringen ind i EASY. Bestillingen kan køres automatisk eller planlægges. (Se Vejledningen for planlagte Bestillinger) Population: Billederne, som Bestillingen behandler, skal være navngivet “[cprnr].jpg”. For en elev med CPR-nummer 0123456789 skal billedfilen hedde 0123456789.jpg. Afgrænsninger UBOX-SYNC-mappe (Synkroniseringsmappen, I har hos UDDATA. […]

Z124 Omfotograferingsliste hold Formål: Når de billeder der skal udskiftes, er markeret med note eller er slettet udskrives en Omfotograferingsliste. Population: Udskriften medtager elever fra det hold, man afgrænser på, som var aktive på den pr.dato, man vælger. Desuden skal eleverne enten have en note, der markerer omfotografering eller mangle et billede. Afgrænsninger Medtag tidl. […]

Z122 Fotokontrolliste Formål: Bestillingen kan bruges til at tjekke kvaliteten af en fotografering og billedindlæsning. Population: Udskriften medtager elever fra det hold, man afgrænser på, som var aktive på den pr.dato, man vælger. Afgrænsninger Hold: Det eller de hold der ønskes kontrolleret. Pr.dato: De elever der er på holdet på denne dato kommer med på […]

EN14 Klassekvotient gymnasiale uddannelser Nu kan man bestille klassekvotient for de gymnasiale uddannelser med EN14 jobbet, kendt fra EASY-A tiden. Formål: EN14 danner en CSV-fil, som du kan anvende til beregne klassekvotient for hold med elever på uddannelserne 3010 og 3310. Population: CSV-filens indhold beregnes ved at tælle antal elever, der er holdplaceret på fagene […]

EN07 VEU-oplysninger fra B702c Nu kan man fremsøge B702c VEU oplysninger med EN07 jobbet, kendt fra EASY-A tiden. Formål: Udtrækket tager udgangspunkt i oplysninger fra vinduet B702c Oplysninger til VEU-skema mv. i overskriftslinjen. Population: Udtrækket fremsøger alle holdplaceringer på de afgrænsede aktiviteter og aktivitetsafdelinger. Output: I overskriftslinjen på udskriften er der visse steder brugt forkortelser: […]

Z885 Elever på skoleforløb – med fotonummer Formål: Bestillingen viser skoleforløb og deres elever som forberedelse til fotografering. Eleverne vises med billede og fotonummer, hvis de allerede findes. Elever uden fotonummer får genereret et nummer, når udskriften bestilles. Udskriften afleveres til fotografen, der så bare skal navngive billederne med fotonummeret. Eleven med fotonummer E012345 skal […]