Z8040 Elevers TMK historik   Formål: Udtrækket bidrager til en mere komplet historik de elever, der af forskellige årsager ikke kan afgangsmeldes, men som derimod har f.eks. et færdiggørelsestaksameter.   Population: Denne udskrift tager udgangspunkt i de elever, der er placeret på mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden. Dernæst finder udtrækket det senest opnåede varighedsuafhængige fuldtids-tilskud […]

Z8048 Elevtyper 2   Få vist alle elever på skoleforløb med Z8048. Formål: Få en liste over elever på skoleforløb   Population: Der medtages alle skoleforløb, der overlapper med afgrænsningsperioden.   Output: cpr_nr, / elevnavn,  adresse uddannelse/-betegnelse/-version Skoleperiode / Periodetype / CØSA ansvarsomrade / projektomrade GH (grund- eller hovedforløb Studiestart / afgangsdato Skoleforløbs start/slut afgangsaarsag […]

Menupunkterne under System Bestillinger & vinduer: På denne sider er der tre faner Easy brugere Brugergrupper UDDATA+ administratorer På fanen Easy brugere kan man administrere brugernes rettigheder til de enkelte brugergrupper. Betingelser for at en bruger bliver vist i drop-down listen er: Brugeren skal være oprettet i EASY, men behøver ikke kende sit login og […]

UVM-fag / Skolefag Fag og resultatformer Siden indeholder 2 faner: UVM-fag Her kan man få overblik over alle centralt udmeldte UVM-fag, samt de centralt udmeldt resultatformer Skolefag Under denne fane kan man se hvilke UVM-fag, der er oprettet som skolefag, samt eventuelle lokale fag. Fagenes resultatformer vises ligeledes. Søgning Ved afgrænsning på et fag med […]

Menupunkterne under bevis   Bevis Resultater U558 – Eksamensresultater U559 – Eksamensresultater til eksamensdatabasen U512 – Grundlagresultat Se vejledning Bevisskabeloner   Skabelon Oversættelser Layout Kopier Skabelon Se vejledning Tjekjob Tjekjob skolebevis (U581) Se foreløbig beskrivelse Simulering   Tjekjob simulering Gennemsnit Om Se vejledning Diverse   Karakteroversigt Se vejledning UVM-fag, uddannelser EUD reformen 2015 – Øvrige […]

UVM-fag uddannelser   UVM-fag med resultatformer på uddannelser Siden indeholder 2 faner: EUD reformen 2015 Her kan man få overblik over hvilke fag, der er udmeldt på de nye versioner af uddannelserne, der er udmeldt i forbindelse med EUD-reform 2015.   Øvrige Under denne fane kan man fremsøge uddannelsesmodeller på EUD fra før reform 2015 […]

Karakteroversigt   Karakteroversigt   Siden viser en persons karakterer. Søgning Der kan afgrænses på enten dele af elevens navn eller evt. cpr.nr. Der tages ikke hensyn til store og små bogstaver. Når den rigtige person er fremsøgt i blokken ‘Elever’, kan man i blokken ‘Karakteroversigt’ anvende søgefiltret til yderligere afgrænsning. Skriver man fx ‘STA’ vil […]

Resultater   Grundlag for udskrevne beviser   For alle faner gælder det, at alle rækker vises fra starten. Når man begynder at skrive i søgefeltet, indskrænkes søgningen. Taster man fx “3010 0614” vil man få vist alle HHX beviser udskrevet i juni 2014. U558 – Eksamensresultater Indeholder bevisgrundlag for uddannelser, der indberettes til fx Danmarks Statistik. Det drejer […]

Grundforløbsbeviser – reform 2015 U160 – Grundforløbsbevis (reform 2015) U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter I første omgang er der udsendt skabeloner til følgende uddannelser: 15, 1912, 1922, 1932 og 1952 Der er oprettet nye skabelontyper til disse skabeloner – nemlig ‘G2-HX’ og ‘G2-GY’. Grundforløbsbeviset bestilles via modul U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – […]

Underskrifter og/eller logo til automatisk udskrivning på beviser Automatisk udskrivning af PASS logo   Indscannede underskrifter: Der er mulighed for at den enkelte skole får lagt en eller flere underskrifter i skolens database. Man kan så ved bestilling af beviser angive initialer i feltet underskriver, og få underskriften udskrevet på beviset. For at overholde de […]