Z811 – Elever med hold (Målt over periode eller dags dato)   Formål: Udtrækket giver en liste over elever og deres forskellige hold.   Population: Skrives der ikke noget i ”Fra dato” og ”Til dato”, fås der en liste pr. dags dato ellers trækkes der en liste i det dato interval der afgrænses med ”Fra […]

Z810 Meda_ID fra initialer   Denne udskrift kan bruges til at finde medarbejder ID ved hjælp af initialer.   Population: Fremsøg en enkelt medarbejder på initialer. Der kan også udskrives lister ved at anvende ”%” tegnet i søgningen f. eks b%, så fås en liste over alle medarbejdere, hvis initialer begynder med b. Der skelnes […]

Z822 – AMU-liste med EAN-nr. (AMU-liste med EAN-nr.)   Formål: Her er det muligt at trække en liste på AMU-kurser med deltagernes CPR-numre og tilhørende virksomheder samt disses CVR-nummer til fakturering.   Population: Alle aktiviteter, der matcher det afgrænsede navn, medtages, hvis der er holdplacerede elever med lærested. Der er ingen tidsafgrænsning, så man får […]

EUX-bevis  Udskriftseksempler:  EUX-bevis  EUX-bevis – engelsk indstik  Modul: U100 Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk Afgrænsninger:  Filarkiv J/N. For eux-elever gælder det, at hvis der sættes et ’J’ i feltet ved bestilling af foreløbigt bevis, vil beviset blive lagt i filarkiv. Det foreløbige bevis i filarkivet vil blive overskrevet, ved bestilling af endeligt bevis. […]

Z816 – Elever på uddannelser (Uddannelser med elevantal på dagsdato)   Formål: At vise antal elever på de enkelte uddannelser pr. dags dato.   Population: Eleverne skal blot være uden afgangsdato (eller afgangen er sat ude i fremtiden), for at dukke op i statistikken.   Output: Uddannelse Betegnelse på uddannelsen Antal elever   Afgrænsninger: Ingen […]

 Z815 – Elever på forløbsgrupper (Forløbsgrupper med elevantal/forløbsdatoer)   Formål: At udskrive en liste over skoleforløb og deres perioder samt forløbsgrupper og deres eventuelle navne, ligesom uddannelses nr. og antal af tilmeldte elever medtages.   Population: Alle skoleforløb, der har elever på et tidspunkt mellem de afgrænsede datoer, medtages. Der afgrænses også på skoleforløbenes navn. […]