Z8028 Forventet ÅU-bidrag pr. tælledato (Fordelt på CØSA/Akt.afd/UVM-afd.)   Formål: Viser ÅU-bidrag pr. CØSA-formål, aktivitetsafdeling og UVM-afdeling og ikke mindst tælledato. Population: Populationen af bidrag udvælges ud fra en enkelt tælledato, men man kan så vælge, om man vil se bidrag på andre tælledatoer på de aktiviteter, der havde bidrag på den valgte tælledato.   […]

Z8022 – Nye elever pr år målt på tælleperiode (Antal elever repræsenteret ved deres første opnåede tælleperiode på uddannelsen) Udtrækket henter elever fordelt på deres uddannelser og startår. Hver elev optræder kun en gang på hver uddannelse nemlig på det kalenderår, hvor eleven havde sin første tælledato. Formål: Hvis man definerer, at en elev kun […]

Z8001 – Elever på aktiviteter uge for uge (52 kolonner med uger og 0/1 markering af aktivitetens periode) Udtrækket viser, med en kolonne pr. uge gennem et kalenderår, hvor mange elever, der er på hver aktivitet indenfor afgrænset aktivitetsgruppe.   Population: Alle aktiviteter der overholder afgrænsningerne medtages. Dog fraregnes aflyste hold og “øvrige placeringer” med […]

Z8002 – Elever på undervisningssteder (Hver elev optræder kun på en af evt. flere undervisningssteder) Viser på en afgrænset “pr.dato” hvor mange elever, der findes på hvert undervisningssted inden for hver af aldersgrupperne 18 og under, 19-25 og 26 og over. Man kan se elevernes CPR-nr., hvis man siger J til at vise detaillinjer.   Population: […]

Z8003 – Ansøgere på venteliste (Ansøgere på Venteliste på fuldtidsuddannelse(A594)) Udtrækket viser nedenstående oplysninger fra A594(Venteliste på fuldtidsuddannelse) herunder mobiltelefon og eksamensår, som ikke er med på andre lister.   Population: Alle elever på venteliste for fuldtidsuddannelse, medtages. Afgrænsningen omkring aktivitetsnavn er dog lidt specielt, se nedenfor.   Output: CPR-nr. Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By […]

Z809 – Karaktergennemsnit pr termin Udskriften viser karaktergennemsnit genereret af Beviser, fordelt på elever, uddannelser og termin. Population: Der afgrænses på uddannelse og termin eller liste af terminer. Der ses på skabelonstyperne FU7, U7, ‘EGBF7′,’EGB7′,’G2-HX’,’G2′,’G2-GY’,’SF’,’EUX’,’EUX1′ og kun delkarakterer på 7-trinsskala.   Output: CPR-nr. Uddannelse / Speciale Termin Samlet gennemsnit Justeringskvotient Bestået/Dumpet Endeligt bevis Ved J til […]

 Z800 – Læresteder-liste (Aftaler) Lærestedslisten kan afgrænses på et datointerval. Population: Udtrækket finder alle aftaler, der overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne. For aftalerne vises lærestedsinformationer og info om eleven. Output i UDDATA+ versionen af udskriften: CPR / Elevnavn Elevens uddannelse / -betegnelse, Obl aftaletype / -tekst Supplerende aftaletype/-tekst – ( for suppl_aft_type 1-5) Adgangsvej / -betegn. […]

Z824 – Elevers kommuner og postnr. (Elevers kommuner og postnr.)   Formål: Vis alle elevernes kommune/postnummer, eller vis alle elever fra et postnr/kommune.   Population: Alle elever, hvor perioden fra indmeldelsesdato til afgangsdato overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne, kommer med. Elever med blank indmeldelsesdato regnes som aktive siden tidernes morgen, og elever uden afgangsdato […]