Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (Fuld historik for aktive elever)   For skoleforløbsaktive elever i den afgrænsede periode vises alle elevernes skoleforløb på alle uddannelser. Ansvarsområde og projektområde findes fra den til skoleforløbet hørende holdplacering.   Output: CPR-nr. Fornavn Efternavn Skoleforløb Uddannelse Uddannelsesbetegnelse Uddannelsesversion Navision-Ansvar/-Projekt Skole periode Periode type Kommune Postnr Skoleforløbets start-/slutdato Afgangsårsag / […]

Z8032 Lokaleoversigt pr aktivitetsafdeling   Alle skemabegivenheder mellem de to afgrænsningsdatoer søges frem. For hver aktivitetsafdeling opsummeres time/minutforbruget i skemabegivenhederne i lokalerne.   Output: Afdeling Minutter Timer   Afgrænsninger: Fra dato Til dato   Oplysningerne udskrives som CSV fil.

 Z8033 AMU-overblik   Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, og fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033 handler mere om budget end den er bagudrettet   Afgrænsninger: Fra/tildato (Vis kurser, der ville blive indberettet i den valgte periode – du behøver […]

Z8011 – Elever på flere aktiviteter (Elever på flere aktiviteter)   Formål: Udskriften viser, hvilke kombinationer af to aktiviteter, en elev er placeret på samtidig. Den tjener som kontrollister for skoler og uddannelser, hvor det ikke er meningen, det skal være sådan. Population: Find aktiviteter, der overlapper med afgrænsningsperioden. Find dernæst elevernes andre hold, der […]

Z8024 – Antal elever på ÅU (Udda/Hold/Fag) (Afgrænset på dato for ÅU-tælledato/holdplacering) Tæller elevantal på de forskellige uddannelser, hold og skolefag på Åben Uddannelse.   Population: Bemærk at da elever kan optræde på flere hold og fag, kan tallene ikke summeres til antallet af unikke personer på Åben Uddannelse på skolen.   Output: Uddannelse Hold Skolefag […]

Z8025 – Holdelever med skoleforløbsansvar og antal lektioner (Kun holdplaceringer med tilknyttede skoleforløb)   Population/formål: Tæl antal lektioner pr fuldtidselev.   Population: Finder elever på de afgrænsede hold, samt det tilknyttede skoleforløbs ansvar. For de elever findes antallet af skemabegivenheder indenfor afgrænsningsperioden.   Output: Aktivitet CPR-nr. Startdato Slutdato Ansvar Antal   Afgrænsninger: Fra dato Til […]

Z8023 – Manglende fraværsregistreringer (Vises med elevafdeling eller aktivitetsafdeling)   Population/formål: Udtrækket viser skemabegivenheder, der mangler fraværsregistrering, og en af de tilknyttede lærere.   Output: Som udgangspunkt viser udtrækket de tilknyttede elevafdelinger til elever på skemabegivenhederne i kolonnen ”Afdeling”. Hvis man vælger J til ”Vis akt.afd.” vises i stedet skemabegivenhedens aktivitets aktivitetsafdeling i kolonnen ”Afdeling”. […]

  Z8012 – Arbejdsgivers elev-liste (Arbejdsgivers elev-liste)   Jobbet giver oversigt over deltagere på AMUkurser fra en bestemt arbejdsgiver i den afgrænsede periode. Data kan bl.a. bruges til spørgeskemaer fra MBU.   Output: CPR-nr. Fornavn Efternavn Skolefag Skolefag betegnelse Aktivitet Aktivitet periode Gennemført Tilskudsmærkekombination(TMK) Lokation Holdplacerings startdato   Afgrænsvinger: CVR-nr. Fra dato Til dato   […]

Z8014 – Elevantal pr postnr Trækker for en afgrænset aktivitet antallet af holdplaceringer pr. postnummer.   Output: Postnr. Postdistrikt Antal elever   Afgrænsninger: aktivitet   Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik. Se også: Overblikssiden over Z-udskrifter, der tæller elever Z813 – Elever på elevafdelinger Z814 – Elever på aktivitetsafdelinger Z815 – […]