CSV fra aktivitetsplacering fejler –

det er igen muligt at trække CSV