LØST Forløbsplaner – fejl i tilgang til elever

Forløbsplaner kan ikke tilgås. Vi arbejder på at løse problemet. Se mere inde i nyhed…

(Med udvidet rettighed kan man dog bruge filteret udmeldte elever, her kommer alle elever dog frem, så der er også tale om en fejl her)